Комарите и мухите са временни паразити.

При почти всички видове комари женските пият кръв, която е необходима за развитието на яйцата им. Мъжките са по-големи от женските и се хранят само с растителни сокове и цветен прашец.

Мухите пък от друга страна заразяват храната, по която кацат като снасят там яйцата си. Женската снася еднократно 11-150 яйца (общо не повече от 600) върху гниещи продукти — тор, месо, смет, фекалии. Яйцата са продълговати с дължина около 1мм и с кремавобял цвят. Ларвите се излюпват след 12-24 часа и притежават две кафяви кукички отпред, подобни на челюсти. Ларвите са силно подвижни и след 5 дни се превръщат в какавиди. Стадият “какавида” трае от 3 до 25 дни, а през лятото – от 3 до 7 дни. Цялото развитие трае 2-4 седмици, а годишно се получават около 10 поколения или около 1 млрд. индивида. Яйцата, ларвите и какавидите са устойчиви на ниски температури и презимуват, като дават начало на нови поколения. Мухата издържа на температури до -30 градуса, като забавя своя метаболизъм. След размразяване – възвръща своите жизнени функции.

Комарите и мухите пренасят редица опасни, заразни заболявания като малария, западнонилска треска, денге, жълта треска, дизентерия, холера, коремен тиф, паратиф, хранителни токсикоинфекции, туберколоза, аскаридоза, трихинелоза, ламблиоза и други.

“Чистач Вредители” ЕООД предлага два метода за унищожаване на мухи и комари:

  • Единият метод е чрез опръскване на нападнатите територии. Той е подходящ за по-големи площи и помещения с високи тавани.
  • Другият метод е чрез ”намазване” на препарати, съдържащи феромони и атрактанти, които привличат тези насекоми.

И двата метода са изключително ефективни и дават гарантирани резултати в кратки срокове. “Намазването” на препарати има допълнителни предимства като това, че могат да се обработят и най-фините места без да се нарушава функционирането на Вашия офис или търговски обект.

ВАЖНО: За постигане на по-бърз и продължителен ефект препоръчваме при по-големите обекти да се извърши комбинация от пръскане и намазване срещу мухи и комари.

Борбата с летящи инсекти се състои от локална обработка с препарати и аерозолно пръскане и зависи от вида и площта на обекта.

Свържете се с нас, за да изпратим екип и да Ви предоставим конкретна оферта.