Дезинфекцията е процес, при който се постиг­а намаля­ване на количеството способ­ни да се размножават патогенни микроорг­анизми във външната среда чрез тя­хното унищожаване. Цел на дезинфекция­та е не елиминирането на тези микроорганизми от дадената повъ­рхност и преместването им на друг­о мя­сто, а тяхното тотално унищожение.

“Чистач Вредители” ЕООД  извършва дезинфекция чрез опръскване с дезинфекциращи препарати на височина от 1.80 метра, с което гарантира унищожението на всички патогенни микроорганизми, които се намират в обсега на човек.

Препаратите, които използваме за дезинфекция са с доказано вирусоцидно – включително и срещу Коронавирус (COVID-19), фунгицидно, спороцидно и бактерицидно (включително и срещу туберкулоза) действие или с други думи препаратите, които използваме за дезинфекция успяват да унищожат до 99.9% от съществуващите патогенни микроорганизми.

Те са също така подходящи за всякакви водоустойчиви повърхности.

“Чистач Вредители” ЕООД  гарантира за професионално извършена дезинфекция чрез използване на завишени до пандемична стойност концентрации на препаратите за дезинфекция.

 

Дезинфекция
60 лв. По договаряне По договаряне
Квадратура на помещението
Квадратура на помещението до 50 м2 от 50 до 100 м2 над 100 м2
  Време за реакция
Вид обработка до 48 часа до 48 часа до 48 часа
  Сертификат за препарата
Сертификат за препарата
  Инструктаж за превенция
Сертификат за препарата
 
Поръчай Поръчай Поръчай
Всички посочени цени са с включено ДДС